Hoàn tất hồ sơ của bạn

Chia sẻ nơi bạn sống, làm việc hoặc nghiên cứu để tìm câu hỏi lớn và câu trả lời.

Bắt đầu

Chỉnh sửa thông tin đăng nhập

Xong
Thêm một thông tin

Câu hỏi gần đây

Mình được biết uống nước bí đao có thể giảm cân, cách làm nước bí đao như nào vậy?