Hoàn tất hồ sơ của bạn

Chia sẻ nơi bạn sống, làm việc hoặc nghiên cứu để tìm câu hỏi lớn và câu trả lời.

Bắt đầu

Chỉnh sửa thông tin đăng nhập

Xong
Thêm một thông tin

Cách fix lỗi : msvcr100.dll is missing from your computer như thế nào ?

Kiều Nhật Linh

Đã trả lời

Điều đáng lưu ý ở đây là bạn nên tránh tải file .dll ở các nguồn không đáng...

(Xem thêm)

Điều đáng lưu ý ở đây là bạn nên tránh tải file .dll ở các nguồn không đáng tin cậy.

Nếu bạn đang thiếu MSVCR100.DLL, chỉ cần cài đặt lại đúng cho nền tảng của bạn.

32Bit: Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86) http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=8328

64Bit: Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523

Bạn cũng có thể làm theo cách dưới đây:

Tệp này được tải xuống từ: http://www.dll-files.com

Hướng dẫn cài đặt:

Giải nén tệp .dll từ tệp .zip. Chúng tôi khuyên bạn nên giải nén .dll vào thư mục cài đặt của chương trình đang yêu cầu .dll.

Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải giải nén .dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
 

C:\Windows\System (Windows 95/98/Me)

C:\WINNT\System32 (Windows NT/2000)

C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7, win 8)


Nếu bạn sử dụng phiên bản Windows 64 bit, bạn cũng nên đặt .dll trong C:\Windows\SysWOW64\ Đảm bảo ghi đè bất kỳ tệp hiện có nào (nhưng tạo bản sao lưu của tệp gốc để an toàn). Khởi động lại máy tính của bạn.

Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy thử các cách sau:

  • Mở menu Start của Windows và chọn "Run ...".
  • Loại CMD và nhấn Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, hãy nhập COMMAND)).
  • Nhập regsvr32 .dll và nhấn Enter.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khác, hãy xem phần HELP tại www.dll-files.com/support/