Chỉnh sửa thông tin đăng nhập

Xong
Thêm một thông tin
Xin chào, Khách
Tùy chọn:
Đặt câu hỏi

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuỳ theo sức của mình của phong trào nào?

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuỳ theo sức của mình là phong trào kế hoạch nhỏ dựa theo lời dạy của Chủ...

(Xem thêm)

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuỳ theo sức của mình là phong trào kế hoạch nhỏ dựa theo lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.
Sinh thời Bác Hồ luôn luôn coi trọng và quan tâm đến thế hệ thiếu niên, nhi đồng xem thế hệ đó là những búp măn non, là hiền tài sau này của quốc gia. " Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy sức của mình" là câu nói và là kim chỉ nam để xây dựng và phát triển phong trào kế hoạch nhỏ giúp thế hệ thiếu niên - nhi đồng góp sức mình cho đất nước từ các việc đơn giản như nhặt rác trong trường học, giúp đỡ bạn bè trong học tập hay giúp đỡ gia đình những việc mình làm được.
Phong trào kế hoạch nhỏ đã giúp thế hệ trẻ ý thức về tầm quan trọng của mình với quốc gia, tập tính tự lập và cố gắn học tập thật tốt để mai sau góp phần xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh sánh vai với các cường quốc năm châu như lời dạy mà chủ tịch Hồ Chí Minh.