Hoàn tất hồ sơ của bạn

Chia sẻ nơi bạn sống, làm việc hoặc nghiên cứu để tìm câu hỏi lớn và câu trả lời.

Bắt đầu

Chỉnh sửa thông tin đăng nhập

Xong
Thêm một thông tin

http://localhost/phpMyAdmin/ bị lỗi unable to connect?

Chào bạn, bạn có thể tham khảo một số câu trả lời trên stackoverflow dưới đây  Trường hợp...

(Xem thêm)

Chào bạn, bạn có thể tham khảo một số câu trả lời trên stackoverflow dưới đây 

Trường hợp 1 :

khi bạn chạy Xampp, hãy kiểm tra cổng apache no. ví dụ: nếu nó hiển thị cổng 80, sau đó nhập

http://localhost:(port number of phpmyadmin)/phpmyadmin ví dụ http: // localhost: 80/phpmyadmin /

Trình duyệt sẽ tự động hiển thị  : 

http: //localhost/phpmyadmin /

 

Trường hợp 2 , bạn dùng linux

Những gì bạn cần làm là thêm phpmyadmin vào cấu hình apache:

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf


Thêm cấu hình phpmyadmin vào tệp:

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf


Sau đó khởi động lại apache:

sudo service apache2 restart


Trên trình duyệt , tôi nghĩ rằng bạn chỉ có thể điều hướng đến tệp cấu hình apache2 và bao gồm tệp cấu hình phpmyadmin như được hiển thị ở trên, sau đó khởi động lại apache

Hệ thống quản lý database Oracle là gì ?

Kiều Nhật Linh

Đã trả lời

1. Hệ thống quản lý Database Oracle là gì ? Cơ sở dữ liệu Oracle (Oracle DB) là một hệ thống quản lý...

(Xem thêm)

1. Hệ thống quản lý Database Oracle là gì ?

Cơ sở dữ liệu Oracle (Oracle DB) là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) từ tập đoàn Oracle. Được phát triển vào năm 1977 bởi Lawrence Ellison và các nhà đồng sáng lập khác, Oracle DB là một trong những công cụ cơ sở dữ liệu  được tin cậy và được sử dụng rộng rãi nhất trên thê giới.

Hệ thống được xây dựng xung quanh một khung cơ sở dữ liệu có tính liên kết với nhau, trong đó các đối tượng dữ liệu có thể được truy cập trực tiếp bởi người dùng (hoặc một giao diện người dùng ứng dụng) thông qua ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Oracle là một cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng mở rộng hoàn toàn và thường được các doanh nghiệp toàn cầu sử dụng, quản lý và xử lý dữ liệu trên các mạng diện rộng và cục bộ. Cơ sở dữ liệu Oracle có thành phần mạng riêng của nó để cho phép truyền thông qua mạng. Oracle DB còn được gọi là Oracle RDBMS và đôi khi chỉ là Oracle.

2. Các nền tảng sử dụng Oracle DB:
Oracle DB chạy trên hầu hết các nền tảng chính, bao gồm: Windows, UNIX, Linux và Mac OS. Ngoài ra, nó còn có thể chạy trên các phiên bản phần mềm khác nhau có sẵn, dựa trên yêu cầu và ngân sách của đơn vị sử dụng. Các phiên bản Oracle DB được phân cấp theo thứ bậc như sau:

  • Phiên bản doanh nghiệp: Cung cấp tất cả các tính năng, bao gồm hiệu năng, bảo mật cao cấp và mạnh mẽ nhất
  • Standard Edition: Chứa chức năng cơ bản cho người dùng không yêu cầu chi phí quá lớn
  • Express Edition (XE): Phiên bản Windows và Linux có giới hạn, miễn phí và giới hạn
  • Oracle Lite: Dành cho thiết bị di động

Một tính năng quan trọng của Oracle là cấu trúc của nó được phân chia bao gồm logic và vật lý. Cấu trúc này có nghĩa là đối với máy tính phân tán quy mô lớn, còn được gọi là tính toán lưới, vị trí dữ liệu không liên quan và minh bạch với người dùng, cho phép cấu trúc vật lý mô đun hơn có thể được thêm vào và thay đổi mà không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở dữ liệu, dữ liệu hoặc người dùng của nó. Việc chia sẻ tài nguyên theo cách này cho phép các mạng dữ liệu rất linh hoạt có khả năng điều chỉnh lên hoặc xuống để phù hợp với nhu cầu, mà không làm suy giảm dịch vụ. Nó cũng cho phép một hệ thống mạnh mẽ được đưa ra vì không có điểm duy nhất mà tại đó một thất bại có thể làm giảm đi chất lượng cơ sở dữ liệu.