Chỉnh sửa thông tin đăng nhập

Xong
Thêm một thông tin
Xin chào, Khách
Tùy chọn:
Đặt câu hỏi

Tổng độ dài của đoạn đường thứ nhất và đoạn đường thứ hai là 8328 mét đoạn đường thứ ba kém tổng độ dài đoạn đường thứ nhất Và Đoạn Đường Thứ Hai là 5009 mét đoạn đường thứ ba dài hơn đoạn đường thứ nhất 160 m hỏi Đoạn Đường Thứ hai dai bao nhiêu mét?

Gọi độ dài các đoạn đường thứ nhất, thứ hai , thứ ba lần lượt là d1,d2,d3 ta có d1+d2=8328  ...

(Xem thêm)

Gọi độ dài các đoạn đường thứ nhất, thứ hai , thứ ba lần lượt là d1,d2,d3 ta có
 d1+d2=8328   a
( d1+d2 )- d3 = 5009  b
 d3- d1 = 160  c
Cách 1:
Nhân cả hai về của b với -1 :
d3- d1 - d2= -5009
160- d2= -5009
 d2 =160+5009= 5169m
Cách 2:
Thay a vào b:
8328- d3= 5009
d3= 3319
Thay d3 vào c ta có d1 = 160+ 3319=3159
Thay d1 vào a ta có d2 = 8328- 3159= 5619
Vậy d2 = 5169
Đây là theo cách hiểu đề bài của mình, không biết kết quả và cách giải của mình có hợp với mọi người không??!