Chỉnh sửa thông tin đăng nhập

Xong
Thêm một thông tin
Xin chào, Khách
Tùy chọn:
Đặt câu hỏi

Hãy viết 1 đoạn văn khoảng 12 câu theo nối tổng phân hợp . trong đoạn văn có sử dụng 1 câu cảm thán?

Kiên Hải

Đã trả lời

Cảnh ngày xuân - Nguyễn Du - ngữ văn lớp 9 

Cảnh ngày xuân - Nguyễn Du - ngữ văn lớp 9 

Kiên Hải

Mong các bạn giúp mình với

Loài động vật sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể ? ( trùng biến hình , trùng giày ) ?

Buna

Đã trả lời

Loài động vật sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể là trùng biến hình....

(Xem thêm)

Loài động vật sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể là trùng biến hình.  Còn trùng giày tồn tại 2 hình thức sinh sản là sinh sản vô tính bằng cách nhân đôi cơ thể và sinh sản hữu tính bằng phương pháp sinh sản tiếp hợp.

Một số đặc điểm của trùng biến hình

Sống chủ yếu trong môi trường nước nư ao, hồ, sông suối, chịu được nhiều loại điều kiện thời tiết và môi trường ô nhiễm. Bằng mắt thường không thể quan sát và nhìn được sự tồn tại của trùng biến hình vì kích thước chúng rất nhỏ chỉ từ 0,01mm đến 0,05 mm.

Trùng biến hình thuộc loài động vật nguyên sinh, cấu tạo đơn bảo chỉ gồm 1 nhân và khối chất lỏng. Nguồn thức ăn chính là tảo, vi khuẩn, các chất hữu cơ dưới nước. Là một trong ít loài sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể.

Một số đặc điểm của trùng giày

Trùng giày có cấu tạo tiến hóa và phức tạp hơn trùng biến hình nhiều, có 2 nhân, cơ quan tiên hóa và miệng. Môi trường nước là môi trường sống chính của trùng giày.

Trùng giày có thể sinh sản bằng 2 hình thức là phân đôi cơ thể và sinh sản tiếp hợp. 


Có bằng ĐH Quản lý nhà nước có phải học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên không ạ?

Duc Trung , Lập trình viên IT tại Quickrep

Đã trả lời

Theo khoản 3 điều 1 thông tu 05/2017/tt-bnv ngày 15.8.2017 của Bộ nội vụ v/v sửa đổi bổ sung một số điều của

Theo khoản 3 điều 1 thông tu 05/2017/tt-bnv ngày 15.8.2017 của Bộ nội vụ v/v sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/tt -bnv ngày 9/10/2014 và số 13/2010/tt-bnv ngày 30/12/2010 quy định:

Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên như sau: có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.

Như vậy, nếu có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ  như trên thì không cần có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.