Chỉnh sửa thông tin đăng nhập

Xong
Thêm một thông tin
Xin chào, Khách
Tùy chọn:
Đặt câu hỏi

Tổng độ dài của đoạn đường thứ nhất và đoạn đường thứ hai là 8328 mét đoạn đường thứ ba kém tổng độ dài đoạn đường thứ nhất Và Đoạn Đường Thứ Hai là 5009 mét đoạn đường thứ ba dài hơn đoạn đường thứ nhất 160 m hỏi Đoạn Đường Thứ hai dai bao nhiêu mét?

Gọi độ dài các đoạn đường thứ nhất, thứ hai , thứ ba lần lượt là d1,d2,d3 ta có d1+d2=8328  ...

(Xem thêm)

Gọi độ dài các đoạn đường thứ nhất, thứ hai , thứ ba lần lượt là d1,d2,d3 ta có
 d1+d2=8328   a
( d1+d2 )- d3 = 5009  b
 d3- d1 = 160  c
Cách 1:
Nhân cả hai về của b với -1 :
d3- d1 - d2= -5009
160- d2= -5009
 d2 =160+5009= 5169m
Cách 2:
Thay a vào b:
8328- d3= 5009
d3= 3319
Thay d3 vào c ta có d1 = 160+ 3319=3159
Thay d1 vào a ta có d2 = 8328- 3159= 5619
Vậy d2 = 5169
Đây là theo cách hiểu đề bài của mình, không biết kết quả và cách giải của mình có hợp với mọi người không??!

Con heo và con chó nặng 102kg;con heo và con bò nặng 231kg;con chó và con bò nặng 177kg.hỏi trung bình mỗi con nặng bao nhiêu kg?

Kiều Nhật Linh

Đã trả lời

Ta tính được cân nặng trung bình của 3 con chó, heo và bò là: (102+231+177)/3 = 170(kg)Có...

(Xem thêm)

Ta tính được cân nặng trung bình của 3 con chó, heo và bò là:
(102+231+177)/3 = 170(kg)
Có trọng lượng trung bình của 3 con, để tính cân nặng từng con ta thực hiện như sau:
Cân nặng con bò là: 170 - 102 = 68(kg)
Cân nặng con heo là: 231 - 68 = 163(kg)
Cân nặng con chó là: 177 - 163 = 44(kg)
Vậy con bò nặng 68 kg, con chó nặng 44 kg và con heo nặng 163 kg.

A lan 31 tuoi .9 nam nua gap doi tuoi lan .hoi lan bao nhieu tuoi?

Phan Thắm

Đã trả lời

Ta có hiện tại Anh của Lan là 31 tuổi. Tuổi của Lan thì chưa biết nên ta đặt tuổi của Lan là x....

(Xem thêm)

Ta có hiện tại Anh của Lan là 31 tuổi. Tuổi của Lan thì chưa biết nên ta đặt tuổi của Lan là x.
9 năm sau tuổi Anh của Lan là 31 + 9  = 40( tuổi).
Theo để bài thì số tuổi của Anh gấp đôi tuổi của Lan. Nên ta tìm được tuổi của Lan sau 9 năm bằng 40 :2 = 20.
Vậy số tuổi hiện tại của Lan là: x = 20 - 9 = 11( tuổi)
Vậy năm nay Lan 11 tuổi.

8 nguoi xay 3 ngoi nha trong 6h hoi 12 nguoi xay duoc may ngoi nha trong 12 h?

Buna

Đã trả lời

Theo đề bài thì 8 người xây 3 ngôi nhà trong 6h. Ta suy ra được trung bình mỗi giờ 8 người xây...

(Xem thêm)

Theo đề bài thì 8 người xây 3 ngôi nhà trong 6h. Ta suy ra được trung bình mỗi giờ 8 người xây được: 3/6 = 1/2 ngôi nhà.
Trung bình 1 người xây được:
1/2:8 = 1/2.1/8 = 1/16 ngôi nhà.
Vậy trong 12h thì 12 người xây được:
1/16.12.12  = 9 (ngôi nhà).
Lưu ý đáp số này chỉ chính xác khi năng xuất của mỗi người là bằng nhau.