Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

Ẩn dụ , hoán dụ là gì ? Có mấy loại và cho mình xin ví dụ với ạ ?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời

1. Ẩn dụ là gì? Ví dụ?

- Định nghĩa: Ẩn dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng nhằm tăng sức gợi hình và làm câu văn thêm sinh động.

- Chúng ta có các loại ẩn dụ như:

(1)  Ẩn dụ hình thức (tương đồng đặc điểm bên ngoài)

         Về thăm quê Bác làng Sen
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng

Tương đồng về hình thức là màu hồng của lửa và màu đỏ của hoa râm bụt. 

(2) Ẩn dụ cách thức ( tương đồng cách thức thực hiện)

Uống nước nhớ nguồn

Uống nước tương đồng với hưởng thành quả lao động hoặc hưởng ơn, nhớ nguồn tương đồng với sự biết ơn và hành động trả ơn.

(3) Ẩn dụ phẩm chất (tương đồng tính cách bên trong)

Người cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm

Ví Bác Hồ như người cha mặc dù không có quan hệ máu mủ ruột thịt, vì Bác đã dành trọn tuổi thanh xuân và cuộc sống của mình lo cho đất nước, dân tộc. Hai câu văn này trích trong "Đêm nay Bác không ngủ" miêu tả Bác đang chăm lo cho cuộc sống của người chiến sĩ biên cương giữa đêm đông giá rét như người Cha chăm sóc đứa con yêu của mình

(4) Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (Chuyển từ cảm giác này sang cảm giác khác hoặc cảm nhận giác quan này sang giác quan khác)

"Cha dắt con đi trên cát, ánh nắng chảy đầy vai"

Chuyển đổi từ thính giác "nhìn thấy ánh sáng" sang xúc giác "cảm nhận trên da thịt ánh sáng chảy đầy vai". Câu văn thêm phần ngọt ngào và ấm áp.

2. Hoán dụ là gì? Ví dụ?

- Định nghĩa: Hoán dụ là dùng tên gọi của một bộ phận của sự vật để gọi toàn thể sự vật. Tức là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi để tăng sức gợi hình, gợi cảm và làm câu văn thêm sinh động.

- Chúng ta có các loại hoán dụ như:

(1) Lấy một bộ phận để chỉ toàn thể

        Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Lấy một cây, ba cây để chỉ giữa cá nhân và một cộng đồng người. Câu này ý nói muốn phát triển, đi xa hơn trong công việc, cuộc sống chúng ta phải đi cùng nhau.

(2) Lấy vật chứa đựng chỉ vật bị chứa đựng

     Vì sao trái đất nặng ân tình
Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh

Hình ảnh hoán dụ ở đây đó là trái đất hoán dụ cho hình ảnh nhân loại.

(3) Lấy dấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật

                 Sen tàn, cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân.

Hình ảnh hoán dụ ở đây là sen tức chỉ mùa hạ, cúc tức chỉ mùa thu.

(4) Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng

Đạo cao một thước

Ma cao một trượng

"Đạo" ở đây tức chỉ cho cái thiện, cái chân thiện mỹ của cuộc sống. "Ma" đây chỉ có cái ác hoặc những điều tiêu cực. Ý ở đây nói nếu nhìn bề ngoài thì lúc nào ta cũng thấy rằng điều xấu lúc nào cũng lấn át cái tốt nhưng hàm ý sâu sa của nó là chúng ta hãy cứ sống tốt, rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta.