Bảo Mật


CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Tại Quickrep, chúng tôi tận tậm để mang đến cho tất cả mọi người một website Hỏi và Đáp hữu ích nhất cho mọi người. Nhưng tại Quickrep, chúng tôi cũng có những quy định của riêng mình. Xin vui lòng đọc Chính Sách Về Quyền Riêng Tư dưới đây để cùng nhau xây dựng một trang Web văn minh, tận tâm và hữu ích. Chính sách này giải thích rõ cách thức mà Quickrep chúng tôi nỗ lực để xây dựng lòng tin của bạn và bảo đảm an toàn cho các thông tin của bạn thông qua các chính sách trên trang website của chúng tôi.

THU THẬP THÔNG TIN

  • Đối với khách qua thăm Website: Bạn không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng khi truy cập với tư cách khách ghé thăm website
  • Đối với người đăng ký thành viên và tham gia các hoạt động trên Quickrep: Được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân để có thể sử dụng các dịch vụ chính trên Quickrep, các thông tin này sẽ được hiển thị rõ rang trên Quickrep để bạn có thể hoàn thành nó.

SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN THU THẬP

  • Quickrep sẽ thu thập các thông tin về hoạt động của bạn đối với cả các hình thức thông tin nhận dạng cá nhân và vô danh – bao gồm các câu hỏi, câu trả lời, ý kiến và các bình chọn cụ thể.

Các thông tin mà Quickrep thu thập sẽ được sử dụng để lưu giữ lại thông tin riêng dành cho từng tài khoản; lưu giữ thông tin về các câu hỏi, câu trả lời, nhận xét mà bạn đã đăng công khai trên website. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, Quickrep có thể lấy được các thông tin chung mang tính thống kê (từ các tập tin nhật ký (log files)) ví dụ như: tên miền, địa chỉ IP hoặc loại trình duyệt của những người sử dụng trang web của chúng tôi. Các thông tin lấy được từ tập tin nhật ký (log file) không chứa đựng các thông tin giúp xác định danh tính cá nhân, như tên, địa chỉ, điện thoại, v.v… và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê chung. Các thông tin này sẽ được sử dụng để tổng hợp các dữ liệu, mục đích chính là nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn, chứ không phải nhằm mục đích khác như chia sẻ cho bên thứ ba. Quickrep có thể sẽ liên hệ với bạn để hỏi về các thông tin bạn đã cung cấp với mục đích xác nhận lại tính hợp lệ các thông tin bạn đã điền trên Quickrep. Ngoài ra, Quickrep sẽ quảng cáo trực tiếp với thông tin liên hệ được cung cấp: Quickrep hay các đối tác thứ ba có thể sẽ gửi các thông tin hay quảng cáo tới bạn một cách định kỳ nếu có sự chấp thuận của bạn.

Cookies

Cookie là gì? Cookies là các tập hợp thông tin mà máy chủ của trang web chúng tôi cấp cho bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Cookies được sử dụng trong một vài khu vực trên trang web của chúng tôi chỉ để duy trì các thông tin giữa các trang. Chúng sẽ không được sử dụng để lưu giữ hoặc xác định các thông tin cá nhân của các khách hàng của chúng tôi. Các Cookies này đơn giản chỉ nhằm đưa các thông tin bạn cung cấp trên một trang màn hình sang trang màn hình tiếp theo, giúp bỏ bớt yêu cầu phải cung cấp lại thông tin. Các Cookies này không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn hoặc của máy tính của bạn. Bạn có quyền chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận Cookie, tuy nhiên, nếu bạn từ chối Cookie hoặc nếu chức năng Cookies trên trình duyệt của bạn bị tắt, một vài phần của trang web này sẽ không hoạt động được, cụ thể là tính năng tự động đăng nhập.

Các Trang Website Không Thuộc Quickrep

Quickrep không chịu trách nhiệm về các chính sách về quyền riêng tư cũng như nội dung của bất cứ trang web nào trên mạng Internet có thể có đường dẫn đến trang web của Quickrep. Xin được lưu ý rằng khi bạn bấm chuột vào các trang web ngoài trang web HTTPS://QUICKREP.VN, bạn đã được chuyển sang một trang web khác có thể không thuộc quyền quản lý của Quickrep. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web được dẫn đến đó vì các chính sách về quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

Toàn bộ các hoạt động ngoài việc xem và bình chọn (hỏi, trả lời, và cho ý kiến) sẽ được gắn với một tên tài khoản.

  • Tên Truy Cập của Quickrep
  • Các hoạt động của bạn sẽ gắn liền với tên mà bạn chọn.
  • Bạn có thể thay đổi tên này vào bất cứ thời điểm nào và cái tên liên kết với toàn bộ hoạt động trước đó cũng sẽ thay đổi theo.
  • Tất cả câu hỏi, câu trả lời, và các ý kiến do bạn tạo lập có thể được xem bởi bất cứ người nào truy cập tới trang Quickrep hoặc tới những trang liên kết có bao gồm cả nội dung của Quickrep
  • Bất cứ người nào truy cập tới trang Quickrep đều có thể xem được hồ sơ của bạn, tuy nhiên, email và các thông tin cá nhân mà bạn không muốn công khai thì đều không thể xem được.

Thông Báo Về Các Thay Đổi

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu Chính Sách Về Quyền Riêng Tư thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này trên blog của website HTTPS://QUICKREP.VN. Bạn có thể vào blog này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet.

Qui Định Khác

Khi bạn sử dụng Quickrep, bạn phải tuân thủ các điều khoản của Quickrep

Báo cáo vi phạm