Tin tức

Food miles là gì ?

Kiều Nhật Linh

Đã trả lời

Food miles là gì ?Food miles là khoảng cách mà thực phẩm di chuyển từ điểm sản xuất đến người...

(Xem thêm)

Food miles là gì ?

Food miles là khoảng cách mà thực phẩm di chuyển từ điểm sản xuất đến người dùng cuối. Hay nói cách khác thì Food miles là khoảng cách từ nơi thu hoạch đến tay người tiêu dùng. Ý tưởng về khái niệm Food miles  đã được đặt ra vào những năm 1990 bởi Giáo sư Tim Lang Vương quốc Anh.

Food miles còn giúp tính toán được lượng khí thải Cacbon điôxít từ lúc thực phẩm được trồng, sử dụng các thiết bị cơ giới nào, phương tiện vận chuyển và mức độ ảnh hưởng đến môi trường.

Cách tính Food miles

Food miles được tính toán bằng cách lấy khoảng cách đi qua từng thành phần thực phẩm và nhân nó với số lượng carbon được tạo ra bởi loại phương tiện được sử dụng. Kết quả của phép tính này có thể không chính xác vì không thể cho biết sản phẩm thực phẩm có bền vững hay không.