Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

Có ai biết thuế nhập khẩu đối với xe mô tô trên 200cc từ Trung Quốc là bao nhiêu phần trăm không?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời
viet PTHH cua cac phan ung xay ra neu co khi lan luot cho cac kim loai:Zn,Al,Cu tac dung voi:  a)O2(t); b)Cl(t); c)Dung dich H2SO4 loang; d)dung dịch FeSO4