Thêm một câu hỏi
Xin chào, Guest
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

đoạn thông tin nói về phong trào ở khu vực nào trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 2. Em biết gì về tình hình chung của khu vực đó sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 đến nay?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

Guest, bạn có thể trả lời câu hỏi này?

Mọi người đang tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi này. Trả lời