Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

loài chim cở nhỏ bằng nắm tay lông cánh maù xanh lá và xanh lam lông bụng trắng gần hâuj môn màu đỏ lông đuôi ngắn sống ở miền bắc Việt Nam là chim gì?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời
image.jpgCó phải bạn hỏi con chim giống vậy không ạ???
Theo mình được biết thì đó là loài chim sâu nha bạn.
Chim sâu nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương!!!