Thêm một câu hỏi
Xin chào, Guest
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

Tại sao lại có sự liên hệ giữa giá trị đồng tiền của các quốc gia ? Điều này được thiết lập như thế nào ? Nếu một quốc gia in tiền của chính họ thì cần phải có điều kiện gì và nó gây tác động thế nào đến các quốc gia khác ?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

Guest, bạn có thể trả lời câu hỏi này?

Mọi người đang tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi này. Trả lời