Thêm một câu hỏi
Tùy chọn:
Hủy bỏ Đặt câu hỏi

Tự ái là gì? làm sao để phân biệt giữa Tự Ái và Tự Trọng ?

Yêu cầu trả lời

Yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi sẽ phân phối các câu hỏi này đến các nhà văn, và thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

Đang yêu cầu từ Quickrep

Chúng tôi thấy các nhà văn để trả lời, và sẽ thông báo cho bạn về câu trả lời mới.

  • soianchay, Designer tại SpaceLab

    38 trả lời tử Khách sạn

    Câu trả lời được yêu cầu từ soianchay

    Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi họ trả lời.

1 Câu trả lời

Tự ái là một đức tính không tốt của con người. Người tự ái thường sẽ đặt cái tôi quá lớn, không chịu chấp nhận nhược điểm, lỗi lầm của bản thân, dẫn đến sinh bực dọc với người khác. Người hay tự ái thường không được quý trọng trong công việc bởi họ đặt ý kiến chủ quan quá lớn và đôi khi không chịu chấp nhận ý kiến của người khác. Thông thường, người tự ái có vẻ rất dễ hòa đồng nhưng các mối quan hệ của họ thường không bền vững.

Mọi người thường nhầm lẫn tự ái với tự trọng bởi lẽ ranh giới giữa hai đức tính này cũng khá mong manh. Nếu đặt lòng tự trọng cao quá có thể dẫn đến tự ái. Nhưng ở mực vừa đủ, lòng tự trọng là thứ bắt buộc phải có của con người. Lòng tự trọng giống như bản ngã, cái tôi cơ bản của con người. Người có lòng tự trọng vừa đủ là người biết nhận sai,biết chấp nhận yếu kém của mình để tiến lên, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Ví dụ người có lòng tự trọng khi nợ ắt sẽ trả, họ không ngại xin lỗi khi họ sai,...

Do đó, lòng tự trọng vừa đủ để sao không trở thành tự ái nhé.

Đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình, các bạn góp ý thêm nhé!